Seafarm Pulse Guard

Et SPG system består av tre hovedkomponenter:

strømforsyning, pulsgenerator og elektroder.

 

Pulsgeneratoren sender strømpulser gjennom elektrodene. 
På denne måten inaktiverer vi lusa, og bevarer god fiskehelse.

Dybde og frekvens på de ulike anleggene kan reguleres. 

Slik fungerer SPG-Strømgjerdet

Les mer om de ulike elementene 

PULSGENERATOR

STRØMSKAP

FISKEHELSE

ELEKTRODER

 

Strøm i sjø

SPG er et elektrisk strømgjerde som monteres rundt en oppdrettsmerd. Strømgjerdet beskytter fisken i merdene mot ekstern lakselus-smitte.

Dybde og frekvens på de ulike anleggene kan reguleres.

Maksimal spenning er <50 Volt og kategoriseres

som et lavvoltanlegg.

Her kan du lese rapporten om endt pilot med Bolaks AS utarbeidet av Blue Planet AS.  

Vil du vite mer? 

Produksjon
 

Elektrodene festes på grovmasket not med Sertifiserte c-ringer.
 

  

SPG mobilt strømgjerde

Dette er vårt nyeste produkt som fremdels er under utvikling.

Det mobile strømgjerde benytter samme teknologi som det opprinnelige strømgjerdet (SPG).


Ved å bruke et mobilt og portabelt strømgjerde vil vi ha mulighet til stenge av en fjordarm eller lignende i perioder hvor det utlyses varsler om kommende lusepress.

Vil du vite mer?