Om oss

SFD har sin opprinnelse i fra Hjelmelandstraktene. 

Vårt produksjons og vedlikeholds- anlegg ligger på Viganeskai på Hjelmeland.

SFD har gjennom flere år utviklet en robust preventiv løsning mot lakselus. Verifisering og pilotering er gjennomført på kommersielle storskala anlegg i perioden 2015 til 2019.

 

Vi har gleden av å bekrefte en vellykket teknisk og mekanisk verifisering gjennom to lakse-generasjoner på kommersielle pilotanlegg.

Resultatet av årelang utvikling er nå klart for markedet, vi ser frem til å tilby havbruksbransjen et miljøvennlig og bærekraftig verktøy.

La fisken være i fred

Vi er opptatt av fiskens velvære. Derfor har vi utviklet en miljøvennlig, bærekraftig løsning som ivaretar laksens helse uten noen form for mekanisk påkjenning.

SFD hjelper oppdrettsnæringen å produserer i tråd med

FNs bærekraftsmål

Zero hunger.PNG
Responsible consumption.PNG
industry innovation.PNG
Life below water.PNG