Patentert SPG Sea TM system

Seafarm Pulse Guard består av tre hoveddeler:

 

• Strømforsyning

• Fleksibel pulsgenerator

• Elektroder

Virkemåte

Strømgjerdet består av en grovmasket not (10x10 cm) som det er festet en rekke spesialkabler på, som sender strømpulser ut i vannet. Kablene henger vertikalt med 10 cm avstand og strømmen går horisontalt igjennom vannet mellom kablene. Strømkablene er et lavvoltsanlegg (under 48V) og er galvanisk skilt fra nettet. En merd forsynes av to enheter som dekker halve merden hver. Hver enhet består av to skap. Et for lavvolts strømforsyning og en pulsenhet.

 

Anlegget er også utstyrt med overvåkning slik at driftspersonell får en melding ved bortfall av strømmen.

Elektriske pulser

Elektriske pulser inaktiverer copepoditter som driver inn i merden.

 

Prinsippskissen viser strømmen i et visst tidspunkt. Strømmen går horisontalt i vannet mellom et ledningspar (fra rødt til blått—det er satt strømpiler på kun noen lesningspar for å illustrere).

Strømmen veksler retning flere ganger pr. sekund

Pulsenheten genererer pulsene som sendes ned i strømgjerdet. Både varighet og frekvens på pulsene kan styres. Det sendes ut positive og negative pulser annen hver gang for å hindre at det oppstår elektrolyse og gassdannelse ved kablene.Maksimal spenning som systemet gir ut er klassifisert som lavspentanlegg og er under 48 Volt.

Strømforsyningen er montert i et solid plastskap som beskytter mot korrosjon.

Nøkkelbidrag til bransjen

SPG reduserer kostnader næringen har ved problemet lakselus og parasitter.

- Dagens behandlingskostnad for lakselus er mellom NOK 2-8/kg for produsert fisk. SFD vil eliminere problemet for mindre enn NOK 2/kg.

Preventiv, kjemikaliefri 
og miljøvennlig utvikling!