SEAFARM DEVELOPMENT

 

"Preventiv løsning mot lakselus"
 

Preventiv løsning mot lakselus

Kjemikaliefri løsning

Miljømessig positiv effekt

Ivaretar oppdretters eksisterende          investeringer

LØSNING – Strømgjerde som stopper luselarver

Patentert system SPG – Seafarm Pulse Guard består av:

• Strømforsyning

• Fleksibel pulsgenerator

• Elektroder

Presseomtaler 

Strømgjerdet består av en grovmasket not (10x10 cm) som det er festet en rekke spesialkabler på, som sender strømpulser ut i vannet. Kablene henger vertikalt med 10 cm avstand og strømmen går horisontalt igjennom vannet mellom kablene.  Strømkablene er et lavvoltsanlegg (under 48V) og er galvanisk skilt fra nettet. En merd forsynes av to enheter som dekker halve merden hver. Hver enhet består av to skap. Et for lavvolts strømforsyning og en pulsenhet.

I kombinasjon med leppefisk og rognkjeks skal systemet redusere behovet for andre typer behandlinger.
Elektriske pulser inaktiverer copepoditter som driver inn i merden

Foto: Johan Wildhagen