Preventiv løsning mot lakselus er ikke lenger et HÅP.
Det er en REALITET.
Sammen med Bolaks har vi i 3 år testet en teknisk løsning som FUNGERER.

Få kontroll på lakselusen med SPG-Strømgjerde

en kostbesparende, miljøvennlig og håndteringsfri løsning 

Bevarer god fiskehelse

24/7 beskyttelse

Økt lønnsomhet

Miljøvennlig

"Hvis en kan halvere påslag av kopepoditter første 6 måneder i sjø kan behandlingsbehovet reduseres med 40-60%"  (Aldrin, 2019, FHF 901414) 

 

​Vårt SPG Strømgjerde er satt sammen av tre hovedkomponenter

Vi er klare for å ta markedet!

Vi ser frem til å tilby havbruksbransjen et miljøvennlig

 og bærekraftig verktøy.

 

Tester viser en reduksjon på 50 til 80 prosent av lus

Pilotering er gjennomført på kommersielle storskala siden 2015

Bekrefte vellykket teknisk og mekanisk verifisering. 

Reduserer behandlingskostnader til mindre enn 1 NOK pr. kilo fisk.

 

 

Våre samarbeidspartnere

Seafarm Development

Telefon: 918 15 744

Lervigsveien 16, 4014 Stavanger, Norway